Jeroen Hoppen: MWD en VO-Management.

Werkervaring:

  •  Groepsleider in Lorna Wing Huis te Zoetermeer (6 jaar).
    Mede oprichter begeleid zelfstandig wonen project voor 8 jong volwassen autisten.
    Jongeren en jong volwassen Autisten met een LVG werden getraind naar zelfstandig wonen.
  • Stichting Nidos (9 jaar)
    (Gezins) Voogd in Jeugdhulpverlening.  Pleegzorgwerker.  OR-secretaris.

Projectleider Stichting Vluchtenlingenwerk Midden Gelderland (2 jaar)
Aansturen van een team van 8 beroepskrachten met als doel Ex-AMA’s
(ex-Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) te ondersteunen in het nemen van een beslissing hun toekomst vorm te geven in land van herkomst, in Nederland of elders in de wereld.

  • Sinds 2008 oprichter/eigenaar /meewerkend directeur MAROPE. 

 

Medewerkers Dagbesteding:  

Erik: 18 jaar als hovenier en inmiddels 2.5 jaar als begeleider.   

Nick: bosbouwer, landschapsbeheerder  en 2 jaar als begeleider. 

 

Medewerkers Wonen: Tessa, Chiel, Annemarie, Joyce, Joey (stagiaire)