Begeleidend team

Jeroen Hoppen: MWD en VO-Management.

Werkervaring:

  • Groepsleider in Lorna Wing Huis te Zoetermeer (6 jaar).
    Mede oprichter begeleid zelfstandig wonen project voor 8 jong volwassen autisten.
    Jongeren en jong volwassen Autisten met een LVG werden getraind naar zelfstandig wonen.
  • Stichting Nidos (9 jaar)(Gezins) Voogd in Jeugdhulpverlening.  Pleegzorgwerker.  OR-secretaris.
  • Projectleider Stichting Vluchtenlingenwerk Midden Gelderland (2 jaar) Aansturen van een team van 8 beroepskrachten met als doel Ex-AMA’s (ex-Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) te ondersteunen in het nemen van een beslissing hun toekomst vorm te geven in land van herkomst, in Nederland of elders in de wereld.
  • Sinds 2008 oprichter/eigenaar /meewerkend directeur MAROPE.

Medewerkers dagbesteding:

Erik: 18 jaar als hovenier en inmiddels 3.5 jaar als begeleider   
Nick: bosbouwer, landschapsbeheerder  en 3 jaar als begeleider. 

Medewerkers Wonen:
Tessa, Annemarie, Sabine, Bas, Marleen.

Ervaring en deskundigheid.